نکاتی در طراحی اتاق تفریح

اتاق بازی، یک منطقه تفریحی کامل است. آیا اتاق بازی تنها برای کودکان آماده می شود؟ برای سرگرم کردن بزرگ تر ها است؟
یا ترکیبی از هردو اینها؟ تعقیب اوقات فراغت و پر کردن آن، کار این اتاق است. ما زمان زیادی را در مقابل صفحه نمایشگر می گذرانیم؛ یک اتاق بازی به ما کمک می کند که کمی از صفحه نمایشگر دور شویم و اجتماعی تر شویم.

برخی از پدر و مادر ها دائما گله می کنند که فرزندانشان حتی وقتی در جمع هستند با آنها وقت نمی گذرانند و مدام در حال بازی کردن با گوشی هستند؛ آنها نگران دور شدن فرزندانشان از فضای گرم خانواده هستند، بنابراین چرا پیش دستی نمی کنید و با درست کردن یک اتاق بازی مناسب جلوی این اتفاق را نمی گیرید؟
با وجود آن در نظر داشته باشید که حتما باید در این مورد کودکان (در واقع تمامی افراد خانواده) را نیز سهیم بدانید و از نظرات آنها بهره مند شوید، چرا که وقتی که پای بازی به میان می آید، بزرگترها از کودکان کودک ترند، اتاق بازی باید همه را راضی کند.

نمونه دکوراسیون اتاق بازی